Commandez le livre du Rav Fanger, la "Méthode FHT" : https://www.torah-box.com/editions/fht-methode-du-rav-fanger_175.html 

Rav Its'hak FANGER